Страхування

Включена у вартість туру програма страхування для туристів

від туроператора Dav Club

Партнер - Страхова компанія ВУСО

Медичні витрати - страхова сума 30 000 дол.США / Євро:

лікування в умовах стаціонару;

лікування в амбулаторних умовах;

стоматологічна допомога - ліміт 100 дол.США / євро;

медичні перевезення;

репатріація;

ритуальні послуги;

проживання та супровід;

франшиза 50 Євро

Нещасний випадок - страхова сума 1 000 грн.:

смерть;

інвалідність.

Програма «Standart» покриває ризики, пов'язані з лікуванням Covid-19:

При наявності симптомів застуди - тестування застрахованого на CОVID-19 за рахунок СК (в разі негативного результату, Застрахований оплачує тестування на COVID-19 самостійно);

Амбулаторне / стаціонарне лікування COVID-19 хворого з наявністю симптомів захворювання - до 14 днів; без обсервації безсимптомних інфікованих;

Організація і оплата медичної евакуації хворого застрахованого;

Витрати на зворотний квиток до місця постійного проживання для хворого CОVID-19 застрахованого в разі, якщо він пропустив свій плановий рейс, тому що перебував на стаціонарному лікуванні.

Страхування фінансового ризику туристів по невиїзду-та

Страхування фінансового ризику «План Б»

Страхування лише громадян України від 0 до 80 років.

Договір оформляється щонайменше за 10 днів до початку поїздки або в день бронювання туру.

Авансова виплата (до 30%) – не чекаючи компенсації від туроператора/тур агента.

Виплата всім застрахованим особам, які скасували подорож у зв'язку з настанням випадку (COVID хоча б у одного застрахованого).

Страхова сума = повна вартість туру.

Франшиза – 10%

Тариф: невиїзд з будь-якої причини – 5% від повної вартості туру (крім винятків нижче!)

ВИКЛЮЧЕННЯ:

1. несвоєчасне повідомлення про настання страхового випадку без поважних причин;

2. несвоєчасне подання документів або подання неповного пакета документів;

3. форс-мажорні обставини (вплив ядерної енергії, природні катаклізми, війна, воєнні дії будь-якого роду, надзвичайний стан, оголошений органами влади, революція, змова, повстання, громадянські заворушення, страйки, терористичні акти тощо);

4. якщо Договір укладено на користь нерезидента України;

5. якщо причиною невиїзду стало рішення про закриття кордонів, прийняте компетентними державними органами країни подорожі або країни постійного проживання чи інших міжнародних/міжурядових організацій;

6. якщо заборона перетину кордону для Застрахованої особи пов'язана зі скоєнням/спробою вчинення Застрахованою особою кримінального чи адміністративного правопорушення;

7. у разі застосування до Застрахованої особи тимчасового обмеження права виїзду за межі України, пов'язаного з невиконанням грошових зобов'язань (щодо сплати кредитів, аліментів тощо), якщо рішення суду або іншого уповноваженого органу щодо цих грошових зобов'язань набуло чинності до бронювання пакетного туру (до укладення договору про надання туристичних послуг з туроператором/турагентом, а у разі самостійного придбання Страхувальником/Застрахованою особою квитків/бронювання готелю – до оплати квитків/бронювання готелю);

8. у разі відмови Застрахованої особи від подорожі з власної волі, без наявності причини (раптової, непередбачуваної та ненавмисної події);

9. якщо події, що мають ознаки страхового випадку, не визначені цим як страхові випадки або настання яких не підтверджується документально;

10. якщо час від дати укладання цього Договору до запланованої дати початку подорожі згідно з умовами туру становить менше 10 (десяти) днів (крім випадків, коли дата бронювання туру (придбання пакета туристичних послуг/туристичного продукту) збігається з датою укладання цього Договору);

11. якщо події настали поза терміном або поза місцем дії Договору;

12. за вимогами, пов'язаними з відшкодуванням моральної шкоди, втраченої вигоди.